Przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

BioDisc przydomowa oczyszczalnia ścieków

Obecnie na rynku krajowym występuje wiele urządzeń zarówno polskich, jak i zagranicznych producentów. Ich produkty różnią się od siebie technologią, materiałem wykonania, wielkością, czy chociażby ceną. Ogólnie rzecz biorąc terminem „biologiczna oczyszczalnia ścieków” określa się zbiór urządzeń służących do neutralizacji nieczystości wytwarzanych w gospodarstwie.

Zamieniają silnie zanieczyszczoną wodę na taką, która nadaje się do ponownego użycia i spełnia normy czystości regulowane przez Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. z 2006 r. nr 137, poz. 984)[1].

W zależności od technologii, przydomowe, biologiczne oczyszczalnie ścieków wykonywane są jako jedno-, dwu- lub wielokomorowe zbiorniki, w których zachodzą kolejne etapy oczyszczania. Wstępnie ścieki w procesie fermentacji rozdzielane są mechanicznie na cięższe osady, które opadają na dno i lżejsze substancje takie jak tłuszcze, pływające na powierzchni komory osadnika. Kolejnym etapem jest oczyszczanie tlenowe z użyciem urządzeń napowietrzających lub tradycyjnego drenażu.

Zastosowanie kompresora wiąże się z dodatkowymi kosztami energii, co jednak przekłada się na znaczne zwiększenie dobowej przepustowości urządzenia oraz eliminuje konieczność budowania obszernych poletek rozsączających ścieki oczyszczone.

Napowietrzanie drobno-pęcherzykowe nieczystości odbywa się poprzez zastosowanie specjalnych dyfuzorów. Technologia ta jest najszerzej stosowaną przez producentów przydomowych oczyszczalni z uwagi na małą awaryjność, oszczędność energii przy zachowaniu wysokiej efektywności natleniania. Ponadto przy projektowaniu, pozwala na zmniejszenie komory reakcji, co w znacznym stopniu redukuje koszty produkcji.

Na rynku dostępne są przydomowe oczyszczalnie ścieków, które poza osadem czynnym wykorzystują technologię złóż biologicznych, znacznie zwiększających wydajność urządzenia. Cechuje je dodatkowo większa odporność na zaniki energii elektrycznej, której brak w dłuższym czasie może spowodować obumarcie złoża biologicznego i zaburzyć cały proces. Odpływ ścieków oczyszczonych z przydomowej oczyszczalni odbywa się grawitacyjnie bądź jest sterowany automatycznie.

Dobór technologii przydomowej oczyszczalni ścieków jest uzależniony od kilku czynników, które należy wziąć pod uwagę przed podjęciem decyzji o jej kupnie. Zachęcamy Państwa do skorzystania z pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. Może to pomóc uniknąć w przyszłości nieoczekiwanych sytuacji i niepotrzebnych wydatków bądź zaoszczędzić czas przy załatwianiu spraw urzędowych.


Ostatnim etapem inwestycji jest zakup urządzenia. Jest on warunkowany zazwyczaj ceną materiału, która jednak nie zawsze musi być najlepszym argumentem. Internet zapewnia dostęp do wielu kolorowych zdjęć ulotek, które zwracają uwagę na rzeczy mało istotne, a sprawy ważne są pomijane. Parę rzeczy należy jednak dobrze przemyśleć.


Przestrzeganie zasad prawidłowej eksploatacji biologicznych oraz biologiczno-mechanicznych oczyszczalni ścieków jest podstawową zasadą ich użytkowania. W sieci znajduje się wiele ogłoszeń, promujących produkt jako najlepszy z uwagi na jego bezobsługową pracę. Nic bardziej mylnego. Promowanie produktu takimi metodami, traktować należy jako działanie w celu osiągnięcia jedynie korzyści materialnych.


Masz pytania dotyczące naszej oferty? W jednym miejscu zebraliśmy dla Ciebie najczęściej zadawane pytania i udzieliliśmy na nie odpowiedzi. Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami.


Szukasz rozwiązania w zakresie skutecznego, nowoczesnego i zarazem niedrogiego odprowadzania nieczystości płynnych? Wybierz rozwiązanie BioEko, które zapewnia efektywne oczyszczanie ścieków przy domach mieszkalnych, budynkach firmowych oraz obiektach publicznych. Swoją ofertę kierujemy zarówno w stronę Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw czy jednostek samorządów terytorialnych.