BioTec - oczyszczalnia ekologiczna

BioTec - oczyszczalnia ekologiczna

Sprawdzona technologia złóż zraszanych w markowym wydaniu.

Zaletą rozwiązania jest duży, pojedynczy zbiornik wykonany z GRP, niskie koszty eksploatacji, całkowita automatyka pracy oraz zwiększone przepływy obliczeniowe na 1RLM.

Przydomowa ekologiczna oczyszczalnia ścieków BioTec występuje w typoszeregach od 6 do 25RLM. Wszystkie modele łączy monolityczny, mocny zbiornik wykonany z odpornego materiału jakim jest GRP, tradycyjna technologia oczyszczania złóż zraszanych, niewielka powierzchnia zabudowy, prostota działania oraz dyskretna instalacja.

Zasada działania

Proces oczyszczania jest trzy etapowy i rozpoczyna się od osadnika wstępnego, gdzie gruboziarniste elementy stałe osadzają się na dnie zbiornika, zatrzymane zostają tłuszcze, a proces wspomagają bakterie beztlenowe, denitryfikacyjne. Pozbawiony większości frakcji grubej ściek zostaje transportowany wyżej na złoże z tworzywa. Dzięki stałemu zraszaniu na złożu wytwarza się biomasa, która w naturalny sposób oczyszcza ściek. Oczyszczony ściek trafia do osadnika wtórnego, a dalej poza oczyszczalnię poprzez specjalnie zaprojektowany króciec odpływowy.

Ściek oczyszczony

Oczyszczalnie BioTec zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium zgonie z wymogami najnowszej normy PN-EN:12566-3, dzięki czemu istnieje możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do gruntu lub, po uzyskaniu niezbędny pozwoleń, do wód powierzchniowych jak rzeki, strumienie, jeziora.

Zbiornik

Pojedynczy zbiornik wykonano z włókna szklanego wzmocnionego żywicą, tak zwanego GRP. Został zaprojektowany tak, aby ułatwić i przyspieszyć instalację, oraz zmniejszyć koszty robót ziemnych. Dużą zaletą rozwiązania jest niewielka powierzchnia zabudowy.

Wyposażenie

W skład wyposażenia standardowego wchodzi wyposażony zbiornik wraz z pokrywą, sprężarka ze sterowaniem, obudowa sprężarki oraz elektroniczny panel kontrolny.

Panel kontrolny

Do wszystkich przydomowych oczyszczalni ścieków BioTec dostarczany jest elektroniczny panel kontrolny wyposażony w cyfrowy wyświetlacz. Informuje on o prawidłowej pracy lub wystąpieniu potencjalnego błędu. Jego zaletą jest umiejętność diagnozy problemu poprzez wyświetlenie kodu błędu, np. brak zasilania, spalony bezpiecznik, awaria sprężarki. Oczyszczalnie mogą być także dodatkowo wyposażone (opcja) w dodatkowy sygnalizator wizualny.

Korzyści:

  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3
  • Sprawdzona technologia złóż zraszanych
  • Niskie koszty instalacji
  • Mała powierzchnia zabudowy
  • Estetyczna instalacja
  • Bardzo mocny, grubościenny zbiornik z GRP
  • Niskie koszty eksploatacji
  • System detekcji awarii
  • Opcjonalna zintegrowana pompownia IPS