BioSafe - ekologiczna oczyszczalnia ścieków

BioSafe - ekologiczna oczyszczalnia ścieków

Solidność i wysoka skuteczność złóż zanurzonych w zbiorniku z GRP.

W oczyszczalni zastosowano bardzo mocny zbiornik z żywicy poliestrowej wzmocnionej włóknem szklanym.

Charakteryzują ją także zwiększone przepływy obliczeniowe na 1 osobę wynoszące 200l/1RLM.

Ekologiczna oczyszczalnia ścieków BioSafe występuje w typoszeregach od 6 do 50RLM. Wszystkie modele łączy monolityczny, mocny zbiornik wykonany z odpornego materiału jakim jest GRP, wysokosprawna technologia oczyszczania złóż fluidalnych, niewielka powierzchnia zabudowy oraz dyskretna instalacja.

Zasada działania

Proces oczyszczania rozpoczyna się od osadnika wstępnego, gdzie gruboziarniste elementy stałe osadzają się na dnie zbiornika, zatrzymane zostają tłuszcze, a proces wspomagają bakterie beztlenowe, denitryfikacyjne. Pozbawiony większości frakcji grubej ściek przepływa do I części tlenowej, gdzie następuje jego napowietrzanie oraz w naturalny sposób wytworzenie osadu czynnego. Osad czynny jest kumulowany na znajdującym się w oczyszczalni złożu z tworzywa tworząc stabilną biomasę. Biomasa w naturalny sposób oczyszcza ściek z substancji organicznych oraz chemicznych. Dalej, podczyszczony ściek przepływa do II części tlenowej, gdzie w analogiczny sposób następuje jego doczyszczenie. Końcowym elementem jest osadnik wtórny, który zatrzymuje obumarłą biomasę. W celu dodatkowego wzmocnienia procesu biomasa cyklicznie recyrkulowana jest z osadnika wtórnego do osadnika wstępnego. Oczyszczone ścieki są odprowadzane poza oczyszczalnię poprzez odpowiednio zaprojektowany króciec odpływowy.

Ściek oczyszczony

Oczyszczalnie BioSafe® zostały przebadane w notyfikowanym laboratorium zgonie z wymogami najnowszej normy PN-EN:12566-3, dzięki czemu istnieje możliwość zrzutu ścieku oczyszczonego do gruntu lub, po uzyskaniu niezbędny pozwoleń, do wód powierzchniowych jak rzeki, strumienie, jeziora.

Recyrkulacja

W oczyszczalniach ścieku BioSafe® zastosowano układ recyrkulacji osadu. Rozwiązanie zwiększa skuteczność oczyszczania w przypadku braku stałego dopływu ścieku.

Niskoprofilowy monolityczny zbiornik

Pojedynczy zbiornik wykonano z włókna szklanego wzmocnionego żywicą tak zwanego GRP. Został zaprojektowany tak, aby ułatwić i przyspieszyć instalację, oraz zmniejszyć koszty robót ziemnych, nawet przy wysokim poziomie wód gruntowych. Dostęp do usuwania osadu oraz elementów eksploatacyjnych umożliwiają estetyczne, zamykane na klucz włazy dostępowe. Materiał wykonania zbiornika gwarantuje pełną szczelność oraz nienasiąkliwość materiału.

Wyposażenie

Biologiczne oczyszczalnie ścieków BioSafe® dostarczane są jako kompletne, gotowe do instalacji jednostki. W skład wyposażenia standardowego wchodzi wyposażony zbiornik wraz z pokrywą oraz sprężarka ze sterowaniem. Oczyszczalnie występują w kilku wersjach wyposażeniowych.

Korzyści:

  • Wysoka skuteczność potwierdzona badaniami zgodnie z PN-EN:12566-3+A2:2013
  • Wysokosprawna technologia fluidalnych złóż biologicznych
  • Niskie koszty instalacji
  • Mała powierzchnia zabudowy
  • Estetyczna instalacja
  • 4 komorowa konstrukcja
  • Dwie strefy tlenowe, większa odporność na małe dopływy ścieku
  • Bardzo mocny, grubościenny zbiornik z GRP